Loading
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Szukaj

PITAX

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Sprawdź czy prawo jazdy jest już gotowe do odebrania

ekierowca

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odebrania

epojazd

 

MPM

E-Urząd

Logo KDR

Akty prawne w wersji elektronicznej

BIP

zwiazek powiatow polskich

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną w Chełmie

RPO WL

W dniu 24 sierpnia 2010r.; zawarto umowę nr 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-026/09-00-383 o dofinansowanie projektu: „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną w Chełmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa RPO WL na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków europejskich.


Całkowity koszt projektu wynosi: 9.919.198,18 PLN
Kwota dofinansowania wynosi: 6.326.848,00 PLN (63,76%)

Okres realizacji projektu15.07.2010 – 15.11 2011

Podjęcie planowanej modernizacji budynków ZSO nr 6 w Chełmie przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia, zwiększenia dostępu mieszkańców regionu do infrastruktury edukacyjno – sportowej. Wzmocnienia konkurencyjności oferty edukacyjno – sportowej miasta w regionie, przez unowocześnienie infrastruktury szkolnej i sportowej oraz poprawę standardu higieniczno – sanitarnego bazy edukacyjno - sportowej. Ponadto projekt przyczyni się do wyrównania różnic rozwojowych oraz czynnego propagowania i profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzez poprawę wydolności i sprawności fizycznej. W długoterminowej perspektywie 3-5 lat utworzenie wysokości jakości kompleksu sportowego wpłynie na popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku, co niewątpliwie wpłynie na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Zmodernizowana baza szkolna i sportowa poprawi również bezpieczeństwo uczniów i osób z niej korzystających.
Projekt uwzględnia również potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zakres zamówienia obejmuje:
1)Termomodernizację budynku (docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki),
2)Przebudowę pomieszczeń szkolnych (remont ogólnobudowlany),
3)Budowę szachtu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego,
4)Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych,
5)Wymianę wyposażenia kuchni,
6)Wykonanie i wyposażenie siłowni ,
7)Remont instalacji gazowej,
8)Remont instalacji c.o.,
9)Remont instalacji wod-kan,
10)Remont instalacji elektrycznej, wraz z montażem monitoringu,
11)Przebudowę przyłącza wody,
12)Remont wentylacji kuchni i sali gimnastycznej,
13)Wykonanie parkingu,
14)Remont ogrodzenia terenu,
15)Wykonanie boisk,
16)Budowę trybuny,
17)Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania oraz zapobiegania zadymieniu klatek schodowych.

rpowl_6

Dokumentacja fotograficzna

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack