Loading
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://um.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Szukaj

PITAX

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Sprawdź czy prawo jazdy jest już gotowe do odebrania

ekierowca

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odebrania

epojazd

 

MPM

E-Urząd

Logo KDR

Akty prawne w wersji elektronicznej

BIP

zwiazek powiatow polskich

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm

 

RPO WL

Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm.

uherka_m

 

Przedmiotem projektu jest:

- budowa ścieżki rowerowej (od ul. Metalowej do ul. Kąpieliskowej oraz w Parku Miejskim) z trasą spacerową,

- remont istniejącej oraz budowa nowej kładki dla rowerów przez rzekę Uherkę,

aranżacja małej architektury i placyków rekreacyjnych,

zagospodarowanie terenu zielenią,

wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej wraz z montażem punktów kamerowych (monitoring).

Numer projektu - 22/09-WND-RPLU.07.01.00-06-085/09

Źródło dofinansowania - Europejski Fundusy Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki

Całkowity koszt projektu - 5.306.748,86 zł
Kwota dofinansowania - 3.714.724,20 zł

Okres realizacji projektu2010-11-02 do 28 II 2012r.

 

Partnerzy projektu:

 • - Gmina Chełm
  - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Kazimierza Janczykowskiego, Oddział Chełm

 • Aktualności:
 • w miesiącu grudniu 2011 :
  - dokonano odbioru końcowego robót,
  - uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie
 • W miesiącu listopadzie 2011 :
  - wykonano roboty przy budowie ścieżki rowerowej na na całej jej długości.
  - wykonano placyki rekreacyjne przy ścieżce rowerowej ,
  - wykonano azyl dla pieszych przy ul. Ogrodowej,
  - ustawiono formy plastyczne (rzeźby), 
  - wykonano ogrodzenie Klubu Sportowego ,,Gryf”,
  - wykonano nasadzenia (drzewa i krzewy),
  - ustawiono elementy małej architektury( ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery stoły do gry w tenisa stołowego, stoły do gry w warcaby, stoliki rekreacyjne, liczniki na rowery),
  - wykonano oznakowanie terenu.

 

 


 • W miesiącu październiku 2011 :

wykonano roboty ziemne na odcinku od ul. Ogrodowej do kładki na rzece Uherce, 
wykonano część robót przy budowie nawierzchni, zamontowano słupy oświetleniowe i punkty kamerowe  na w/w odcinku,
wykonano kolejne placyki rekreacyjne przy ścieżce rowerowej ,
rozpoczęto budowę azylu dla pieszych przy ul. Ogrodowej,
wykonano fundamenty pod formy plastyczne (rzeźby), 
rozpoczęto budowę ogrodzenia Klubu Sportowego ,,Gryf”.
 


 

 • W miesiącach sierpień i wrzesień 2011 :

- kontynuowano roboty przy budowie nawierzchni na odcinkach od parku miejskiego do ul. Ogrodowej i od ul. Metalowej do kładki na rzece Uherce,
- wykonano część placyków rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej ,zamontowano punkty kamerowe na w/w odcinkach,
- wykonano roboty przy budowie nowej kładki dla rowerów przez rzekę Uherkę ( między parkiem miejskim i ul. Kąpieliskową)

 


 • W miesiącach czerwiec i lipiec 2011 wykonano :

- roboty ziemne na odcinku od parku miejskiego do ul. Ogrodowej i od ul. Metalowej do kładki na rzece Uherce,
- część nawierzchni ścieżki rowerowej,
- zamontowano słupy oświetleniowe na w/w odcinkach.

W lipcu br zawarto umowę z Pracownią Artystyczną ,,Moja Marka” z Lublina na zaprojektowanie, wykonanie i montaż form plastycznych, które zostaną ustawione wzdłuż ścieżki rowerowej. Formy plastyczne przedstawiać będą symbole Miasta - białego niedźwiedzia i Ducha Bielucha.

 • 27 kwietnia 2011r. podpisana została umowa z MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES, S.L.C/RIBERA BAJA, S/N, APDO. 178, 14-500 PUENTE GENIL KORDOWA, HISZPANIA na budowę ścieżki rowerowej. 12.05.2011r. rozpoczęto roboty budowlane. Obecnie trwają prace na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kąpieliskowej oraz w parku miejskim.


9 lutego  2011r. zawarta została umowa ze Spółdzielnią Projektowania i Usług Inwestycyjnych ,,Inwestprojekt”, ul. Lwowska 51,  22-100 Chełm na pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania ,, Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm”

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack