Oświata

Miasto Chełm jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych.

Żłobki: (podległe pod Wydział Spraw Społecznych)

Żłobek Miejski „Słoneczko”
ul. Wolności 8, tel. 82 563-82-62

Żłobek Miejski „Chełmskie Niedźwiadki”
ul. I Pułku Szwoleżerów 17B, tel. 82 564-39-84


Przedszkola:

Przedszkole Miejskie Nr 2
ul. Starościńska 4b, tel. 82-565-38-08

Przedszkole Miejskie Nr 5
ul. Kwiatowa 1, tel. 82 565-25-34

Przedszkole Miejskie Nr 6
ul. Pocztowa 18, tel. 82 565-38-80

Przedszkole Miejskie Nr 8
ul. Reja 54, tel. 82 563-01-51

Przedszkole Miejskie Nr 10
ul. Zachodnia 49, tel. 82 563-48-71

Przedszkole Miejskie Nr 11
ul. Piłsudskiego 25, tel.  82 565-60-28

Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. Powstańców Warszawy 6, tel. 82 565-75-29

Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Połaniecka 5, tel. 82 563-68-60

Przedszkole Miejskie Nr 14
ul. G. Roweckiego 4a, tel. 82 565-70-32

Przedszkole Miejskie Nr 15
ul. Wieniawskiego 3, tel. 82 565-90-80

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Rejowiecka 76, tel. 82 565-69-27

Szkoły podstawowe i gimnazjalne:

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wołyńska 1, tel. 82 563-22-33
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Staszica
ul. Obłońska 51, tel. 82 565-39-22

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wyszyńskiego 15, tel. 82 560-39-28

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Konopnickiej
ul. I Pułku Szwoleżerów 1, tel. 82 565-39-29
 
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Synów Pułku 15, tel.  82 563-48-84
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego
ul. Połaniecka 10, 82 563-73-11

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Ireny Sendlerowej
ul. Powstańców Warszawy 10, tel. 82 563-65-31

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Rejowiecka 76, tel. 82 565-69-27


Szkoły ponadgimnazjalne:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8, tel. 82 565-38-84

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera
ul. Szpitalna 14, tel. 82 565-38-88

Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa
ul. Sienkiewicza 22, tel. 82 565-52-54

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej
ul. Św. Mikołaja 4, tel. 82 565-38-89

Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. 24 Pułku Artylerii Pancernej
ul. Batorego 1, tel. 82 563-18-91

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko
ul. Graniczna 2, tel. 82 560-39-31

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego
ul. Reformacka 13, tel.  82 565-27-06

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29, tel.  82 563-28-38

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Jagiellońska 29, tel.  82 563-13-23

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Prusa
ul. Batorego 1, tel.  82 563-12-85

Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1
ul. Trubakowska 59, tel.  82 563-34-51

Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2
ul. Powstańców Warszawy 8, tel.  82 565-73-69

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pocztowa 41, tel.  82 565-21-57